Jogi nyilatkozat

securiton728x100

Felhasználási feltételek

A www.karanten.com szerkesztősége nem jelentet meg olyan cikket/képet/videót, amely jogszabályokba ütközik, személyiségi jogokat sért vagy nem felel meg a www.karanten.com moderációs elveinek.

I. A felhasználási feltételek tartalma

 1. A jelen felhasználási feltételek Skyting Korlátolt Felelősségű Társaság (1148 Budapest, Örs Vezér tér 19. 10. em. 42. ; cégjegyzékszám: 01-09-292412, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett karanten.com (www.karanten.com oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazza.
 2. A www.karanten.com oldal felhasználójának minősül mindenki, aki a www.karanten.com oldalra, illetve a hozzá kapcsolódó aloldalakra látogat, illetve az oldalakhoz kapcsolódó bármilyen szolgáltatást igénybe vesz (hozzászólás, stb.). Amint a felhasználó megkezdi a www.karanten.com oldalhoz kapcsolódó szolgáltatások bármelyikének igénybevételét, automatikusan elfogadja az itt megjelent felhasználási feltételeket. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget.
 3. A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

 1. A Szolgáltatás célja felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül objektív, széleskörű és naprakész tájékoztatás nyújtása a világ eseményeiről – az Interneten fellelhető, hírekhez kapcsolódó olyan egyéb kiegészítő tartalmakat is beleértve, mint a hír megértését segítő információk, a hírrel kapcsolatos áruk és szolgáltatások, valamint a hír több forrásból történő ismertetése – témakörök szerinti és/vagy egyéb kategorizálás mentén.
 2. A Szolgáltatás lényege a más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása. Ennek megfelelően a Szolgáltatás, illetve a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a www.karanten.com bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A weboldalon a médiaajánlatban megfogalmazott tartalmi és alaki elemekkel rendelkező anyagok hirdetésnek minősülnek.

III. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 2. A Szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő hozzászólás vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

IV. Felelősség

 1. Mivel a Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok – például vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
 2. A Szolgáltatás oldalairól linkek segítségével elérhető tartalmak szolgáltatóit a Felhasználó a megjelölt forráson tekintheti meg. Az ezen tartalomszolgáltatóktól átvett címek, hírek tartalmáért csak és kizárólag a hírforrás felelős, az ott megjelenő tartalom minden eleme a hírforrás szellemi tulajdonát képezi.
 3. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
 4. A híreknek a Szolgáltatáson belül történő elrendezése, sorrendje és elérhetővé tétele nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét. A tájékoztatásból, a sorrend kialakulásából vagy egyébként a Szolgáltatás üzemeltetéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért – az automatizmus sajátosságai miatt – a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 5. A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.
 6. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót vagy más harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 7. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.
 8. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a Szolgáltatás megszűnését követően is fennáll.

V. Egyéb rendelkezések

Bármely, a www.karanten.com oldaltól különböző weboldalnak (Facebook, Google, egyéb közösségi oldalak) a www.karanten.com kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.karanten.com weblapra (a továbbiakban: weblap), elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a weblap egyik szolgáltatásának sem.

A Skyting Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Örs Vezér tér 19. 10. em. 42. ; cégjegyzékszám: Cg.01 09 292412 (a továbbiakban: Skyting Kft) fenntart minden, a weblap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weblap tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Skyting Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weblap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A weblap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a weblap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A weblap teljes egészében – a reklámokkal, hirdetésekkel együtt – szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. A weboldalon található átvett cikkek szerzői jogával az eredeti forrásként megjelölt szerkesztőség, szerző vagy kiadó rendelkezik, illetve ezekre az írásokra az általuk meghatározott szerzői jogok az irányadók. Tilos továbbá a Skyting Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a weblap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Skyting Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A weblaptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, a lapra utaló egyértelmű, a cikkre mutató kattintható hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A karanten.com a Skyting Kft. javára bejegyzett domain név, használata csak a Skyting Kft. előzetes írásos engedélyével lehetséges.

A Skyting Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Olvasóink saját tartalom (cikk, kép, videó), illetve hozzászólás weblapra történő feltöltésekor/elküldésekor a felhasználói feltételek elfogadásával, egyúttal a tartalommal kapcsolatos minden további jogukról lemondanak, és azok tulajdonjogát átengedik a Skyting Kft.-nek. A Skyting Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a törvényileg és/vagy erkölcsileg megkérdőjelezhető tartalmakat eltávolítsa.

Skyting Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Örs Vezér tér 19. 10. em. 42.

2020. március 28.