bme

„Shut up and calculate”

Pár napja adta hírül a Budapesti Műszaki Egyetem, hogy Makk Péter közel 2 millió eurós támogatás kapott a Horizon Europe alá tartozó Európai Kutatási Tanács pályázatán kutatásaira a kvantumkémia és számitástechnika területén.

Ehhez ezúton is gratulálunk! Viszont a téma komplexitása miatt megkérdeztük egy szakértőnket, hogy írja le pár mondatban, hogy mit is jelent e tudományág fejlődése. Az alábbiakban ezt olvashatják, reméljük mindenki közelebb kerül a hír valódi súlyához.

A kvantum számítógépek a kvantummechanika alapjait kihasználva képesek a számítási komplexitás és -sebesség olyan fokú növelésére, melyről a jelenleg elterjedt számítógépekkel álmodni sem tudunk.

A bit-alapú számolásnál az IGEN-ek és a NEM-ek sorozatai kapcsolgatják az áramköröket – vázlatosan elképzelve. Az IGEN-ek 1-t jelentenek, a NEM-ek 0-t. És máris a kettes számrendszer bűvöletében írhatunk mindenféle számítást, mely már a mesterséges intelligencia és a robotok szintjére röpítette a teljesítményt. De az 1 – 0 világ korlátait nem tudjuk áttörni, Leonardo nem születik két robot házasságából!

A kvantumfizikában ismert összefonódással viszont olyan jelekkel lehet érték-sorozatokat képezni, akár párhuzamosan is, amelyek nem 0 vagy 1, hanem tetszőleges értékeket reprezentálnak. Képzeljük el, hogy két ember nem csak IGEN és NEM formájában kommunikál, hanem az árnyalatokat is ki tudják fejezni, akár egyszerre. Hatalmas távlatok nyílnak a kapcsolatukban éppúgy, mint a technológiai fejlődésben.

Azt, hogy pont mi az összefonódás, azt még maguk a kvantumfizikusok sem értik pontosan, de használni tudják. Ugyanígy van az emberiség a gravitációval is.

Erre egy tömör mondat volt igen jellemző! A világhírű fizikus N. David Mermin egyszer így szólt:

Ha kénytelen lennék egy mondatban összefoglalni, amit a koppenhágai értelmezés mond nekem, akkor az lenne, hogy „Kuss legyen és számolj!”

Exit mobile version